STAP

€ 1.000 subsidie

op jouw taxi-opleiding

Solliciteer direct en wij regelen het voor je!

De STAP-budget subsidieregeling is een nieuwe regeling van de overheid waarmee zowel werkzoekenden als reeds werkende burgers een subsidie kunnen krijgen voor het volgen van een opleiding. Deze subsidie bedraagt jaarlijks maximaal € 1.000 per persoon, inclusief BTW.

STAP

Naam(Vereist)

Je komt al in aanmerking als:

Wat betekent
het STAP-budget?

Meer kans op de arbeidsmarkt

Nederland staat wereldwijd aan de top als het aankomt op levenslang ontwikkelen. De overheid is echter van mening dat nog niet iedereen zich genoeg laat bijscholen.

Het Nederlandse kabinet heeft daarom besloten om een financiering in het leven te roepen waarmee omscholing aantrekkelijker wordt gemaakt. Dit is het STAP-budget geworden. De afkorting STAP staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie, waarbij deze subsidie speciaal is bedoeld voor mensen die een training, opleiding of cursus willen volgen. De overheid wil met dit STAP-budget alle Nederlandse inwoners stimuleren om zelf het heft in handen te nemen wanneer het aankomt op hun professionele carrière. Het doel van deze subsidie is hierbij om zowel werkenden als werkzoekenden meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt.

Verplichtingen
voor deelnemers

Kost de opleiding meer dan € 1.000, dan is de deelnemer persoonlijk verantwoordelijk voor de kosten boven dit bedrag. Er wordt dus van jou verwacht dat je de factuur met meerkosten netjes en op tijd voldoet. Een opleidingsfonds of jouw werkgever mag jou daarbij wel supporten. En dat doen wij ook! Vraag ons naar de voorwaarden. Houdt er rekening mee dat het UWV als voorwaarde van de subsidie een succesvolle afronding van het scholingstraject verwacht. Dat wil zeggen dat:

De antwoorden
op veelgestelde vragen

STAP-budget, staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. Het is een voorziening vanuit de overheid voor werknemers en werkzoekenden. Zij kunnen vanaf 1 maart 2022 een budget aanvragen van € 1.000,- per jaar voor opleiding en ontwikkeling. De aanvraag wordt gedaan bij het UWV en is bedoeld om mensen te helpen die zich willen ontwikkelen, om zo hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het STAP-budget komt in de plaats van de huidige belastingaftrek voor studiekosten via de inkomstenbelasting en biedt werknemers de mogelijkheid om bij te scholen of om te scholen.

Iedereen die ouder dan 18 jaar is, rechtmatig in Nederland verblijft en verzekerd is, kan het STAP-budget aanvragen. Aanvragers jonger dan 30 jaar hebben geen recht op het STAP-budget als ze voor de betreffende opleiding studiefinanciering kunnen krijgen. Hetzelfde geldt voor een opleiding in het voortgezet onderwijs waarvoor recht bestaat op een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten. Ook in dat geval bestaat geen recht op het STAP-budget.

Nee, de aanbieder die de opleiding verzorgt moet zijn opgenomen in het STAP-scholingsregister van DUO. Alleen een erkend opleidingsinstituut kan in dit scholingsregister worden opgenomen. Taxiwerq is zo’n opleidingsinstituut.

Vanaf 1 maart 2022 opent het UWV het STAP-portaal. Taxiwerq verzorgt een vooraanmelding van jou als kandidaat in het UWV STAP-portaal en je krijgt van ons een studentennummer. Vervolgens kun jij inloggen met jouw DigiD en kun je met jouw studentennummer de aanvraag voltooien.

 

Scroll naar boven